سرمقاله / مدير مسئول

سرمقاله

اهتمام به علوم انساني بر مبناي اسلام امري مهم در مقطع كنوني انقلاب اسلامي به شمار مي‌رود. در عرصه جهاني ناكامي قدرت‌هاي مادي در حل معضلات جهاني و بي‌كفايتي آنان در حل مشكلات داخلي موجب بحران ناكارآمدي در عمل و نظريه گرديده است.
نظام جمهوري اسلامي ايران پس از سه دهه چالش با نظام سلطه، توانسته است بر انواع معضلات و موانع ايذايي دشمنان فائق آيد و مقتدرتر از گذشته در عرصه داخل و خارج كشور، در پي نيل به افق چشم‌انداز 1420 برآيد. تجربه كاميابي نظام اسلامي در سطح منطقه و جهان افق‌هاي جديدي را فراسوي مسلمانان و ديگر ملت‌ها قرار داده و مي‌دهد. حفظ اين موقعيت و مقابله حقيقي با نظام سلطه، نيازمند پرداختن به پشتوانه‌هاي نظري و تئوريك است. در اين جهت، سه امر زير ضروري به نظر مي‌رسد:
1. كوشش در جهت توليد علم و دانش‌افزايي در علوم انساني اسلامي؛
2. ارائه مدل و الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني، در ساحت‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛
3. برخورد فعّال با فرآورده‌هاي دانش سكولار كه در چالش با يافته‌هاي انديشه اسلامي است.

مدير مسئول